Centerfire Rifle Ammunition

View cart “Barnes Bullets (21522 243 Win 80gr TTSXBT VOR-TX /20)” has been added to your cart.
 • barnpic21520

  Barnes Bullets (21520 223 Rem 55gr TSX VOR-TX /20)

  $29.11
  Add to cart
 • barnpic21522

  Barnes Bullets (21522 243 Win 80gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $37.15
  Add to cart
 • barnpic21531

  Barnes Bullets (21531 30-06 Spg 150gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $45.69
  Add to cart
 • barnpic21533

  Barnes Bullets (21533 30-06 Spg 180gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $45.69
  Add to cart
 • barnpic21535

  Barnes Bullets (21535 30-30 Win 150gr TSX FN VOR-TX /20)

  $37.65
  Add to cart
 • barnpic21536

  Barnes Bullets (21536 300 WSM 165gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $53.21
  Add to cart
 • barnpic21537

  Barnes Bullets (21537 300 WinMag 165gr TTSXBT VOR-T /20)

  $53.21
  Add to cart
 • barnpicbb243w1

  Barnes Bullets (21539 300 RUM 180gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $65.27
  Add to cart
 • barnpic21540

  Barnes Bullets (21540 308 Win 150gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $45.69
  Add to cart
 • barnpic21542

  Barnes Bullets (21542 338 WinMag 225gr TTSXBT VOR-TX/20)

  $59.24
  Add to cart
 • barnpic21557

  Barnes Bullets (21557 25/06 100gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $44.18
  Add to cart
 • barnpic21565

  Barnes Bullets (21565 30-06 Spg 168gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $45.69
  Add to cart
 • barnpic21567

  Barnes Bullets (21567 300 WSM 150gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $53.21
  Add to cart
 • barnpic21571

  Barnes Bullets (21571 300 RUM 165gr TTSXBT VOR-TX /20)

  $65.27
  Add to cart
 • barnpic21575

  Barnes Bullets (21575 338 WinMag 210gr TTSXBT VOR-TX/20)

  $59.24
  Add to cart
 • barnpic21579

  Barnes Bullets (21579 45/70Govt 300gr TSX FN VOR-TX /20)

  $51.21
  Add to cart
 • barnpic22008

  Barnes Bullets (22008 22-250 50gr TSX FB /20)

  $35.30
  Add to cart
 • barnpic22011

  Barnes Bullets (22011 280Rem 140gr TSX BT /20)

  $47.86
  Add to cart
 • barnpic22013

  Barnes Bullets (22013 300WeatherbyMag 180gr TSX BT /20)

  $60.39
  Add to cart
 • barnpic22014

  Barnes Bullets (22014 375 H&H 300gr TSXFB VOR-TX /20)

  $82.84
  Add to cart
 • barnpic22027

  Barnes Bullets (22027 458 Lott 500gr TSXFB VOR-TX /20)

  $121.51
  Add to cart
 • barnpic22030

  Barnes Bullets (22030 470 Nitro 500gr TSXFB VOR-TX /20)

  $154.65
  Add to cart
 • barnpic22031

  Barnes Bullets (22031 470 Nitro 500gr B-S FP VOR-TX /20)

  $154.65
  Add to cart
 • barnpic22032

  Barnes Bullets (22032 500 Nitro 570gr TSXFB VOR-TX /20)

  $165.70
  Add to cart
 • barnpic22033

  Barnes Bullets (22033 500 Nitro 570gr B-S FP VOR-TX /20)

  $165.70
  Add to cart
 • barnpic22035

  Barnes Bullets (22035 416 Rigby 400gr B-S RN VOR-TX /20)

  $127.03
  Add to cart